Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
START \ Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Plan Odnowy Miejscowości

Email Drukuj PDF

Plan Odnowy Miejscowości:

Dla Miasta Toszek


Dla Osiedla Oracze


Dla Sołectwa Płużniczka


Dla Sołectwa Kotliszowice


Dla Sołectwa Ciochowice


Dla Sołectwa Pawłowice


Dla Sołectwa Wilkowiczki


Dla Sołectwa Sarnów


Dla Sołectwa Kotulin


Dla Sołectwa Paczyna


Dla Sołectwa Proboszczowice


Dla Sołectwa Pniów


Dla Sołectwa Pisarzowice

 

Dla Sołectwa Boguszyce

 

 Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "IV Integra czyli Integracyjna Spartakiada im.dr.L.Guttmanna "


Program współpracy Gminy Toszek w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

 

Program Zdrowotny "Nie dla meningokoków - szczepienia chronią życie dzieci !"


Wieloletni Plan Rozwoju I Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i urządzeń Kanalizacyjnych Będących w Posiadaniu REMONDIS Aqua Toszek sp. zo.o Leżących Na Terenie Gminy Toszek Na Lata 2010 - 2014.


Program Współpracy Gminy Toszek W Roku 2010 Z Organizacjami Pozarządowymi Oraz Innymi Podmiotami...


Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Toszek Na Lata 2009 - 2013


Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na Rok 2009


Program Współpracy Gminy Toszek W Roku 2009 Z Organizacjami Pozarządowymi Oraz Innymi Podmiotami...


Program Współpracy Gminy Toszek W Roku 2008 Z Organizacjami Pozarządowymi Oraz Innymi Podmiotami...


Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na Rok 2008


Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na Rok 2007


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Toszek na Lata 2007 - 2009


Program Współpracy Gminy Toszek W Roku 2007 Z Organizacjami Pozarządowymi Oraz Innymi Podmiotami...


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych W Gminie Toszek W Latach 2006 - 2015


Lokalny Program Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na Lata 2006 - 2010


Określenie Zasad Gospodarowania Nieruchomościami Stanowiącymi Własność Gminy-Miasta Toszek.

Poprawiony: czwartek, 17 maja 2012 15:26