Opinia RIO

wtorek, 28 grudnia 2010 11:22 Arkadiusz Kozub
Drukuj

 


Uchwała Nr. 4100/III/172/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku III Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.Uchwała Nr. 4100/III/173/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku III Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii omożliwości sfinansowania deficytu w wysokości 714.825zł przyjętego w projekcie budżetu na 2011 rok Gminy Toszek.


Uchwała Nr. 4100/III/174/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku III Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2017.


Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2011 11:25